++รายชื่อตัวละคร++

posted on 27 Jan 2013 22:35 by espcommu
 
 
 
 
 
 
รายชื่อตัวละคร
 
  
 
 
Kumakashi
 
 
14) จีวาน แบล๊ค (ช)                 @ESPC_Jeevan
16) ชิโนซากิ โทจิ (ช)              @ESPC_Touji
17) ซาล เรซารท์ (ช)               @Zahaz_ESPC
18) ธีโอดอร์ (ช)   
22) หย่ง เหอ (ช)                     @YongHe_ESPC
 
 
 

Nekomata
13) มาซากิ ยู  (ช)          @Yuu_ESPC
18) มาโคโตะ ชิน  (ช)               @ESPC_Makoto
 
24) โมริ โอซามุ (ช)                 
26) แซม ไวท์ (ช)                      @ESPC_Sam
27) ซิมบ้า เรทห์ (ช)                   @Simba_Reth
31) ชาลอต โทพาส (ช)              @shallotsilent
34) ไซเลน โทพาส (ช)              
35)  ตังชิ  ชิตัง (ช)                     @K_COMMU
39) ยามิคุไร ชิตะ (ช)                  @ESPC_Chita
41) สึกิมิยะ มาโอะ (ช)                   @Tsukimiya_Mao
42) อากะซามะ โทยะ (ช)               @Akasama Toya
43) อินุจิชิ คุริสึ (ช)                     @SINGHA_K9
 
 
 
Jyanome
 
7)